MEDZINÁRODNÝ TRH

Od novembra 2022, dostala príležitosť naša galéria ART LASÁK GALLERY vystavovať a predávať originálne autorské diela na medzinárodnom trhu umenia Kooness. Tým, že máme ako galéria zastúpenie na danom celosvetovom virtuálnom trhu umenia, zvýšili sme predaj diel našich vystavujúcich umelcov a poskytli im prezentáciu na celosvetovej úrovni. 
 
 kooness-logo Spoločnosť Kooness bola založená a sídli v Miláne – meste umenia, módy a dizajnu – a je popredným trhoviskom pre svet umenia. Kooness poskytuje každému, kto je nadšený pre umenie – od nováčikov až po veľkých zberateľov umenia – nový a jednoduchý spôsob, ako objavovať, zdieľať a kupovať súčasné umenie.

Spoločnosť Kooness sa zaviazala získavať kvalitné umelecké diela na celom svete a ponúka umeleckým nadšencom a zberateľom komplexný zdroj pre tých, ktorí majú záujem objavovať a získavať súčasné umelecké diela od špičkových začínajúcich umelcov. Online databázu súčasného umenia využívajú milovníci umenia, študenti, obchodníci s umením, návštevníci múzeí, patróni, zberatelia, kurátori, umelci a pedagógovia na objavovanie, zhromažďovanie a spoznávanie umenia.

Cieľom Kooness je poskytnúť všetkým používateľom správne nástroje na prístup k obrovskému svetu súčasného umenia veľmi jednoduchýmspôsobom. Kooness je online platforma, ktorá vám umožňuje vstúpiť do sveta galérií výtvarného umenia poskytovaním virtuálneho prístupu do galérií po celom svete. Je to revolučný spôsob, ako skúmať a zbierať umenie nákupom priamo v najlepších umeleckých galériách.
 
 *******************************
 
From November 2022, our gallery ART LASÁK GALLERY was given the opportunity to exhibit and sell original author's works on the Kooness international art market. By having a presence as a gallery in a given global virtual art market, we have increased the sales of our exhibiting artists' works and given them exposure on a global level.

kooness-logo About Kooness

Founded and based in Milan - the city of art, fashion and design - Kooness is a leading marketplace for the art world. Kooness provides everyone passionate about art – from newbies to major art collectors – with a new and simple way to discover, share and buy contemporary art.

Kooness is committed to sourcing quality artworks globally and offering art enthusiasts and collectors a one-stop resource for those interested in discovering and acquiring contemporary art pieces from top emerging artists. Our growing online database of contemporary art can be used by art lovers, students, art dealers, museum-goers, patrons, collectors, curators, artists and educators to discover, collect and learn about art. Kooness aims to provide all users with the correct tools to access the vast contemporary art world, in a very simple way.

How it works

Kooness is an online platform that allows you to step into the fine art gallery world by providing virtual access to galleries all over the world. It is a revolutionary way to explore and collect art by buying directly from the finest art galleries. On Kooness you can find the best selection of artworks by both emerging and established artists, accurately selected by our curatorial team. To speed up and simplify the research for your favorite artworks, we introduced a new tool that allows to filter through different categories and tags. Kooness will shake up the art world by attracting new collectors with the use of the most advanced technologies in order to enjoy art even more.

 

 

 

 
Späť do obchodu